Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
พ.ต.อ.เจษฎา ท่าโพธิ์
ผู้กำกับการ
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานตำรวจ

ตำรวจในสังกัดภ.จว.พล
ตำรวจเพื่อนบ้าน(ภ.จว.)
ตำรวจภูธรภาค
 
 
 
 

Google


 
 
ชื่อ / Username
รหัส / Password

 
 
  หน้าหลัก | สถานที่ตั้ง | การติดต่อ

หน้าหลัก > วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 
1. ต้อนรับผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพ เรียบร้อย ยิ้มแย้มแจ่มใสและให้บริการ ที่รวดเร็ว
2. รักษากติกาของสังคมโดยเคร่งครัดผู้กระทำความผิดต้อง ได้รับการลงโทษสุจริตชน ต้องได้รับการปกป้องดูแล
3. ให้โอกาสแก่ผู้หลงผิด มีโอกาสแก้ไขปรับปรุงตัวเอง เพื่อกลับคืนเป็น คนดีของสังคม
4. อบรมเพิ่มพูนความรู้แก่เยาวชน ประชาชน ในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้ชุมชนสามารถปกป้องดูแล และป้องกันตนเอง จากภยันตรายต่าง ๆ
5. จัดสวัสดิการ และสิ่งตอบแทน ให้ข้าราชการตำรวจ อย่างเสมอภาค. และเป็นธรรม เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข และมีศักดิ์ศรี
 
 

 


สถานีตำรวจภูธรบางระกำ
ถนนพิษณุโลก-กำแพงเพชร หมู่ 7 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ 0-5537-1178 โทรสาร 0-5537-1177